Конституционен съд - същност, обща характеристика, място в системата на държавните органи


Орган, прилагащ конституционното правосъдие. За първи път предвиден в чешката и австрийската конституции. Охраняващ конституцията. Според българската правна доктрина...
 

Вот на доверие и вот на недоверие


Един от основните принципи във всяка конституционна държава е разделението на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Всяка от трите власти е поверена на отделен носител, който е независим от другите две власти...
 

Конституционализъм


Доклад по КП, изпалзван е учебника на Борис Спасов...
 

Лекции по конституционно право


Лекции по конститационно право предназначена за ползване от всички...
 

Конституционно право


Лекции по конституционно право предназначени за студенти...
 

Основни права и задължения на българските граждани


Основни права и задължения на българските граждани. Президент и вицепрезидент...
 

Гърция - политическа система


Гърция е парламентарна република. Народният суверенитет е основата на управлението. Всички власти произтичат от народа и съществуват за народа и нацията. Законодателната власт се упражнява от Парламента и Президента на републиката...
 

Отношенията на президента с министерския съвет


Ролята и мястото на правителството в конституционната система, установена в България през 1991 г. се определят от съвременните изисквания към носителя на изпълнителната власт в рамките на парламентарното управление...
 

Основи на конституционното право


Терминът "конституция" (латински – constitutio) означава устройвам, уреждам. Моделът за конституционализма възниква с победата на буржоазните революции – конституциите закрепват зараждащите се нови обществени отношения и поставят началото на...
 

Конституцията – понятие и същност. Конституционализъм.


Етимологията на думата конституция, идва от латинското понятие "constitucio" и означава устройство. В общественото развитие това понятие се свързва с устройството на държавата и се разбира като основополагащ писмен законодателен акт за обществото и...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Конституционно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент