Президент на Република България


Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява държавата в международните отношения...
 

Конституционно право


І.Коституционализъм/К-зъм/-възникване и същност- 1.Понятието“конституция”/К-я/ произхожда от латинския термин “constituere” к-то означава устройвам, уста новявам....
 

Най-важният конституционен принцип


Това есе няма да се опита да ви убеди в каквото и да е. То не иска да промени вас или света ви. Но то е гледна точка. Ако желаете, можете да я приемете, или пък да я отхвърлите. Но независимо как ще подходите към това есе, вие ще го запомните, темата...
 

Реалният център на публичната власт


Конституцията на Република България постановява в своя член 1, че „България е република с парламентарно управление” и „цялата държавна власт произтича от народа”, осъществявайки се от него „непосредствено и чрез органите, предвидени...
 

Гърция - политическа система


Гърция е парламентарна република. Народният суверенитет е основата на управлението. Всички власти произтичат от народа и съществуват за народа и нацията. Законодателната власт се упражнява от Парламента и Президента на републиката...
 

Съдебна власт


Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Той е и последна инстанция по всички граждански и наказателни дела...
 

Съдебна реформа и борба срещу корупцията и организираната престъпност в България


За да запази реформаторския устрем, България следва да продължи да съсредоточава усилията си върху националната стратегия за съдебна реформа и да осъществява задълбочена реформа в съдебната система и в полицията...
 

Възникване на конституциите. Конституционализъм. Конституцията и международното право.


Фактическа конституция притежава всяка държава и пред държавните форми на организация на различните общества. Tерминът .::конституция::. - constitution от латински език означава установяване, учредяване, постановяване. Той бил използван още в Древен Рим з
 

Кой е водещият конституционен принцип в българската политическа система в момента и кой според мен трябва да бъде


Още в началото на конституцията е формулиран първият от тях, който представя „правата на личността, неговото достойнство и сигурност”. Човекът е най-висшето същество. изисква се от политиците да защитават неговите интереси...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Конституционно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент