Политически плурализъм. Правно положение на политическите партии


Още от зората на съществуването на политическите общества са създадени множество форми и системи на политически живот. Различните политически формирования са изиграли съществена роля в социалната система и...
 

Лекции по конституционно право


Правна система – съвкупност от юридически норми. още в зората на развитието започва групирането на норми в правните отрали, тъй като пределени норми са насочени към регулирането на определени сфери на обществения живот...
 

Президент и вицепрезидент


Всяка държава се нуждае от институция, която да олицетворява народа и да го представлява в междудържавните отношения...
 

Съдебна власт


Съдебната власт е дейност, осъществявана от съда. В съвремения конституционен смисъл понятието “ съдебна власт” е многопланово, събирателно, включващо различни дейности, извършвани от разнородни по природа органи...
 

Висш съдебен съвет


Правното положение на Висшия съдебен съвет е уредено в чл. 130 от Конституцията и в глава втора от Закона за съдебната власт. Висшият съдебен съвет е постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост...
 

Оспорване законността на изборите и санкции за нарушаване на изборните резултати


Основите на българското избирателно право са поставени от Търновската конституция. В чл. 86 се постановява, че избиратели са всички български граждани, навършили 21 г. и се ползват от граждански и политически права, т.е. тези които са граждански...
 

Видове изборни системи в Република България


Под избирателна система се разбира система за определяне на изборните резултати. Тя представлява съвкупност от логически и математически правила...
 

Основни видове избирателни системи


Различните избирателни системи, като способ за определяне на резултатите всъщност са законодателно регламентирани специфични методи и процедури за определяне на кандидатите, които са спечелили изборното състезание. Спецификите на тези методики...
 

Конституционно право


Лекции по конституционно право предназначени за студенти...
 

Правомощия на конституционния съд на република България


Конституционният съд е едно от най-важните нововъведения на новата ни Конституция. Конституционният съд е висш орган със специална компетентост
1 2 3 4 5 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Конституционно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Право
Конституционно право
7 - 10 страници
Ограничаване на резултатите