Конституционен съд - същност, обща характеристика, място в системата на държавните органи


Орган, прилагащ конституционното правосъдие. За първи път предвиден в чешката и австрийската конституции. Охраняващ конституцията. Според българската правна доктрина...
 

Съдебна власт


Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Той е и последна инстанция по всички граждански и наказателни дела...
 

Отношенията на президента с министерския съвет


Ролята и мястото на правителството в конституционната система, установена в България през 1991 г. се определят от съвременните изисквания към носителя на изпълнителната власт в рамките на парламентарното управление...
 

Основи на конституционното право


Терминът "конституция" (латински – constitutio) означава устройвам, уреждам. Моделът за конституционализма възниква с победата на буржоазните революции – конституциите закрепват зараждащите се нови обществени отношения и поставят началото на...
 

Конституцията – понятие и същност. Конституционализъм.


Етимологията на думата конституция, идва от латинското понятие "constitucio" и означава устройство. В общественото развитие това понятие се свързва с устройството на държавата и се разбира като основополагащ писмен законодателен акт за обществото и...
 

Конституционно правосъдие в ЕС


Разграничение между висше право и обикновено право съществува още в древността. В древен Рим има схващане за правото: lex – закон; ius – право. С приемането на християнството почва да се говори за божествено право, за човешко право...
 

Конституцията - основни права и задължения на гражданина


Терминът конституция произхожда от латинския глагол constituere, което ще рече "поставяне в начално положение" с много значения: настройвам, установявам, засаждам, учредявам, заселвам и др....
 

Понятие за конституцията. Възникване. Конституция и държавно устройство.


Най-общо казано конституцията съдържа основните правила за поведение, събрани в един нормативен акт....
 

Конституционни принципи на пазарна икономика, свободна стопанска инициатива и свободно стопанско сдружаване


По принцип конституцията регламентира организацията на държавната власт. Политическата организация на обществото...
 

Правомощия на Народното събрание извън законодателството и парламентарния контрол


Народното събрание ратифицира и денонсира със закон международни договори...
1 2 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Конституционно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент