Политически плурализъм. Правно положение на политическите партии


Още от зората на съществуването на политическите общества са създадени множество форми и системи на политически живот. Различните политически формирования са изиграли съществена роля в социалната система и...
 

Вот на доверие и вот на недоверие


Един от основните принципи във всяка конституционна държава е разделението на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Всяка от трите власти е поверена на отделен носител, който е независим от другите две власти...
 

Президент и вицепрезидент


Всяка държава се нуждае от институция, която да олицетворява народа и да го представлява в междудържавните отношения...
 

Видове изборни системи в Република България


Под избирателна система се разбира система за определяне на изборните резултати. Тя представлява съвкупност от логически и математически правила...
 

Българският конституционализъм през XIX и началото на ХХ век


Учредителното събрание от 1879г. Приемане, характер и значение на Търновската конституция...
 

Народен суверенитет- същност, разграничения, конституционни гаранции


Суверенитетът присъства в действащата българска конституция (чл. 1, ал 3 и чл. 9 ). Понятието се формира във Франция с изграждането на Абсолютната монархия и преживява дълбока трансформация през епохата на Великата френска революция...
 

Парламентаризъм. форми на парламентарен режим


Модерният парламент и парламентаризмът възникват в периода на разпадането на феодалните структури в навечерието и в хода на либералните революции. Парламентаризмът в неговия класически вид се утвърждава в края на миналия век...
 

Конституционно устройство на Източна Румелия и Съединението й с Княжество България (1879 – 1885)


Руско-турската война от 1877-1878г. изиграва ролята на буржоазнодемократична националноосвободителна революция на българския народ. Тя открива пътя за свободното развитие на капиталистическите отношения...
 

Президент и вицепрезидент


Реферат по Конституционно право на тема "Президент и вицепрезидент"...
1 2 »

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Конституционно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент